HR-festival
13 oktober 2016 in ’s Hertogenbosch
HomeContactZoekenTwitter
HR-festival

Het HR-festival was een groot succes. Bekijk de foto’s, presentaties en video’s.

Moderne arbeidsrelaties

De provincie Gelderland heeft ingezet op een beleid, waarbij er anders tegen werk aangekeken wordt dan via de bril van functies, formatie, aanstellingen etc. Door continu te bepalen wat er gedaan moet worden, welke resultaten moeten worden bereikt en het zo goed mogelijk willen aansluiten op de talenten die er in de organisatie zijn, wil Gelderland maximale resultaten bereiken en mensen daar ook maximaal in laten renderen. Dit heeft betekenis voor je personeelsbeleid, maar bijvoorbeeld ook voor hoe je om gaat met de toedeling van je (salaris) middelen.

foto

begeleiders / sprekers

PDF bestanden

Hier staan de bestanden die tijdens deze gebruikt zijn of die ondersteunend zijn aan deze .

A+O fonds Waterschappen
A+O fonds Gemeenten
A+O fonds Provincies

Locatie:

1931 Congrescentrum Brabanthallen

Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

T: 088-900 333

E: info@1931.nl
W: www.1931.nl

Organisatie

A+O fonds Gemeenten
www.aeno.nl

A&O-fonds Waterschappen
www.aenowaterschappen.nl

A&O-fonds Provincies
www.aenoprovincies.nl